Chính sách bảo mật dữ liệu (Privacy Policy)

website của chúng tôi https://aquaxbet123.com/ tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho những người sau.
 • Nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu trang web Sau đây gọi tắt là https://aquaxbet123.com/
 • Khách truy cập website là những người mở các trang website hoặc đọc thông tin trên các trang website. https://aquaxbet123.com/ bất kể đó là trang nào

Trang web https://aquaxbet123.com/ đã thiết lập chính sách liên quan đến thông tin cá nhân nhằm nâng cao tiêu chuẩn bảo mật thông tin cá nhân. của khách truy cập và người dùng trang web để được tốt hơn và tuân thủ Đạo luật Bảo vệ thông tin cá nhân 2019

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đọc Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này. Để tìm hiểu và hiểu các thực tiễn tại trang web https://aquaxbet123.com/ tuân thủ việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

https://aquaxbet123.com/ thu thập thông tin cá nhân của bạn theo mục đích. hoạt động của trang web như sau
 • Để sử dụng trong các hoạt động tiếp thị và quảng cáo trực tuyến
 • Để sử dụng trong việc phân tích dữ liệu khách truy cập trang web và nghiên cứu tiếp thị.
 • Để sử dụng làm thông tin vận chuyển sản phẩm
 • Được sử dụng làm thông tin để liên hệ với người dùng trang web.
 • Dùng để kiểm tra và duy trì tính bảo mật của hệ thống website.
 • Để sử dụng trong việc phát triển trang web và cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho khách truy cập trang web.

Thông tin cá nhân tại website https://aquaxbet123.com/ cửa hàng

Trang web https://aquaxbet123.com/ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Thông qua việc sử dụng dịch vụ trang web và đăng ký, thông tin chúng tôi thu thập như sau:
 • Họ và tên người sử dụng trang web
 • Thông tin đăng nhập vào website bao gồm tên người dùng do người dùng website thiết lập hoặc hệ thống tự động tạo và mật khẩu do người dùng website đặt.
 • Thông tin truyền thông xã hội của người dùng trang web, chẳng hạn như tên phương tiện truyền thông xã hội hoặc ID phương tiện truyền thông xã hội
 • số điện thoại của người dùng trang web

Sử dụng cookie trên trang web https://aquaxbet123.com/

Trang web https://aquaxbet123.com/ sử dụng cookie. Vì mục đích hoạt động của trang web Bạn có thể tìm hiểu thêm về Chính sách sử dụng cookie trên trang web https://aquaxbet123.com/ từ Chính sách cookie của chúng tôi

Quyền của chủ sở hữu dữ liệu cá nhân

 • Người dùng trang web có quyền yêu cầu xóa dữ liệu. đã được đăng ký trong hệ thống Bạn có thể yêu cầu xóa thông tin. Thực hiện theo các kênh liên hệ trong phần liên hệ trong chính sách này.
 • Khách truy cập trang web có thể từ chối sử dụng cookie từ cửa sổ thông báo cookie. trên trang web
 • Khách truy cập trang web Có thể xóa tất cả dữ liệu cookie Từ trình duyệt web mà khách truy cập trang web sử dụng, bạn có thể tìm hiểu cách xóa cookie. Thoát khỏi trình duyệt web. Từ trang web của nhà phát triển trình duyệt web

Bảo mật thông tin cá nhân

Trang web https://aquaxbet123.com/ rất coi trọng thông tin cá nhân của bạn. và sẽ luôn sử dụng các biện pháp hiệu quả để bảo vệ thông tin của bạn. Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng công nghệ. và thiết lập các chính sách khác nhau với mục tiêu bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép. và từ việc sử dụng thông tin theo những cách không phù hợp Chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ mới có sẵn khi chúng tôi phát triển trang web. Để cải thiện các biện pháp này để có hiệu quả hơn một cách kịp thời.
Trên website https://aquaxbet123.com/ có thể có liên kết tới các website khác. Hoặc bạn có thể sử dụng các liên kết trên các trang web khác để truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi muốn bạn hiểu rằng trang web https://aquaxbet123.com/ không chịu trách nhiệm về chính sách này. và các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của các trang web khác. Vì vậy, vui lòng nghiên cứu các chính sách và hướng dẫn liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của các trang web bạn truy cập. Trước và sau khi truy cập vào website của chúng tôi thông qua các đường link trên website cũng vậy.
Tuy nhiên, trang web https://aquaxbet123.com/ không thể giám sát. hoặc chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin cá nhân của bên thứ ba hoặc tổ chức bên ngoài nhận thông tin từ bạn thông qua trang web này. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc Chấp nhận hoặc từ chối sử dụng cookie từ bên thứ ba Như chúng tôi đã nêu ở trên, bạn có quyền tự mình từ chối việc sử dụng các cookie này.

Bạn có thể liên hệ với https://aquaxbet123.com/ và Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân bằng cách nào?

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào hoặc muốn hỏi về chi tiết về việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Bao gồm cả việc yêu cầu thực hiện các quyền theo chính sách này. Bạn có thể liên hệ qua các kênh sau
Chính sách được tạo bởi aquaxbet123 (https://aquaxbet123.com/)